John le Carré: A zebra dala

Írta : John le Carré
Eredeti cím : The Mission Song
Eredeti kiadás : 2006
Magyar cím : A zebra dala
Fordította : Falvay Dóra
Kiadó : Agave Kiadó
Recenzált kiadás éve : 2008
Terjedelme (oldalszám) : 277
88
Vidd hírét!
  •  
  •  

Bruno Salvador, akit mindenki csak Salvónak becéz – bár nem volt éppen irigylésre méltó gyerekkora: apja ír-katolikus misszionárius, anyja kongói falusi törzsfőnök lánya volt, ennek minden negatív és pozitív következményével – szerencsés helyzetben van. Pont a hányatott gyerekkor kínálta fel számára a lehetőséget, hogy az angol, francia és szuahéli nyelvek mellett Kelet-Kongó számos nyelve és dialektusa közül többet is megtanuljon. Így hát mi sem természetesebb, minthogy tolmácsként dolgozik – a sikeresebb és megbecsültebb fajtából. Mellesleg pedig van egy csinos és befolyásos felesége, Penelopé, aki az angol felsőoktatás legelőkelőbb berkeiből kikerült újságíró, vérbeli angol család sarja, valamint egy még csinosabb kongói származású szeretője, Hannah, aki egy kórházban dolgozik ápolónőként.


A 29 éves Bruno a jól fizetett tolmácsi munkák mellett néha egy kis „hazafias” feladatot is elvállal: az angol titkosszolgálat számára kell időnként egy-egy titkos megbízatást elvégeznie bedolgozó munkatársként. Ezúttal is ottani „főnöke”, Mr. Anderson kéri fel egy fontos hétvégi munkára. A dolog sürgősségére, na meg az ígért ötezer dolláros fizetségre való tekintettel Salvo még abba is belemegy, hogy idő előtt lelépjen a felesége tiszteletére szervezett munkahelyi partiról. A rendkívül szűkszavú és kevés háttér-információval szolgáló megbízás szerint egy északi-tengeri szigeten kell tolmácsolnia nyugati befektetők és kongói hadurak közötti tárgyaláson.

Salvo, abbéli meggyőződésétől vezérelve, hogy az ügy szeretett szülőföldje, Kongó érdekeit szolgálja, legjobb képességei szerint fordít a tárgyalóasztal mellett, sőt mi több, megbízói külön kérésére a tárgyalások szüneteiben a tárgyaló felek – többnyire csak számára érthető nyelveken folyó – beszélgetéseibe is készségesen belehallgat. Egy illetéktelenül elcsípett beszélgetésből azonban rájön, hogy a megkötésre váró szerződés mégsem hazája felemelkedését szolgálja, hanem sokkal inkább romba döntését és kizsákmányolását fogja előidézni. Lelkiismerete és a szintén nagy hazafi Hannah iránti mérhetetlen rajongása nem hagyja nyugodni, felülkerekedik a megbízói iránti lojalitáson, ezért úgy dönt, hogy mindenáron megakadályozza az összeesküvést. Amikor ezzel szembesülnek, megbízói mindent megtesznek, hogy Salvo terve ne sikerüljön, így a fiú naivsága és jóhiszeműsége nemcsak saját, hanem Hannak életét is veszélybe sodorja.

John Le Carré könyvének műfaji besorolásakor ismét gondban vagyok, hiszen a szerző neve leggyakrabban a kémregények kapcsán kerül említésre. Jóllehet ebből a történetből sem hiányzik a titkosszolgálati szál, A zebra dala nem kémregény. Közelebb áll a krimikhez, habár tulajdonképpen annak sem mondható a szó szoros értelmében. Nem hiányzik belőle a megszokott politikai háttér sem: ezúttal viszont nem a hidegháborús állapot, hanem egy egészen aktuális, Afrikában gyökerező politikai helyzet szolgáltat keretet a cselekményhez. Emellett viszont stílusában annyira kifinomult, hogy már-már jobban besorolható a szépirodalmi művek közé, mint a szórakoztató irodalomba.

Na de nyilván senki sem fog túl sokat a műfaji besoroláson rágódni, hiszen A zebra dala túlságosan is szórakoztató és izgalmas olvasmány, ahhoz, hogy bárki is fennakadjon ilyen apróságokon. Már az indulásnál magával ragad, először is az egyes szám első személyben történő mesélésnek, valamint az egész regényt átszövő kifinomult humornak köszönhetően. Az eddigi Le Carré olvasmányélményeimmel ellentétben, ebben a regényben a szerző nem az események kellős közepébe vezeti az olvasót, hanem, miután több oldalon keresztül Salvo bemutatkozását olvashatjuk, beindul a cselekmény és az események többé-kevésbé lineárisan követik egymást. A főhős itt is csak egy egyszerű, hétköznapi ember, akinek jellemét még jobban kidomborítja az egyes szám első személy, az olvasó hol mérhetetlen empátiával és csodálattal szemléli becsületességét és elkötelezettségét, hol pedig érthetetlenséggel és sajnálkozó lemondással vesz tudomást a nem kis gubancot okozó naivságáról. Elmondhatjuk, hogy Le Carrénak sikerült egy valóban kézzelfogható, szerethető karakter kreálni Salvo személyében, szemben a többi szereplővel, akiknek karaktere eléggé kidolgozatlan. Az egész könyvet átszövő, elsősorban stílusbeli humor ellenére a szerző ügyel arra, hogy az általa megfogalmazott társadalomkritika ne csorbuljon. Mert társadalomkritika van: ezúttal pont a magát fejlettebbnek valló nyugati hatalom – egy-két afrikai helyi kiskirállyal karöltve – tűnik fel a negatív hős szerepében, aki az anyagi haszontól vezérelve a legaljasabb módszerektől sem riad vissza az amúgy sem fényes helyzetben levő közép-afrikai ország kizsákmányolása érdekében.

A zebra dala angolul 2006-ban látott napvilágot The Mission Song címmel, magyar fordításban 2008-ban jelent meg az Agave Kiadó gondozásában.


Vidd hírét!
  •  
  •