Remekművek szamizdatban

Vidd hírét!
  •  
  •  
  •  

A világirodalom kiemelkedő alkotásai között sok olyan volt, amely csak a rendszerváltás után jelenhetett meg magyar fordításban. Mi volt a művek és fordítóik sorsa, hogyan szervezték meg a kiadók a titkos sokszorosítást, hogyan folyt a terjesztés? Ezekre a kérdésekre keres választ a Remekművek szamizdatban rendezvénysorozat, amely Bulgakov és Orwell művek magyar fordításának történetéről, illetve a késő Kádár-korszak kiadáspolitikájáról szól.


Az első előadásra 2013. január 15-én, kedden 18 órakor kerül sor A Kádár korszak könyvkiadása címmel. Takács Ferenc kritikussal, műfordítóval, irodalomtörténésszel, az ELTE Anglisztikai Tanszékének docensével és Bart István íróval, műfordítóval, könyvkiadóval Virág Bognár Ágota könyvtáros beszélget.

A rendezvénysorozat második előadása 2013. január 29-én, kedden 18 órakor lesz, ekkor George Orwell 1984 c. regényét veszik gorcső alá. Szíjgyártó László fordításáról és a mű kiadástörténetéről Bart István és Takács Ferenc beszélget.

„Amíg nem ébrednek öntudatra, nem fognak fellázadni, s amíg fel nem lázadtak, nem ébredhetnek öntudatra.”

George Orwell szovjet diktatúrát szatirikusan kifigurázó Állatfarmja 1945-ben jelent meg. A következő évben Az irodalom felszámolása (The Prevention of Literature) című kritikai esszéjében nyíltan is deklarálta azon nézetét, mely szerint minden diktatúra, attól függetlenül, hogy kommunista vagy fasiszta, a szellemi szabadság teljes leépítésére törekszik. Műveit Kelet-Európában, így Magyarországon is szinte teljesen bojkottálták, bár a cenzúra fellazulása országonként eltért. Magyarországon már a 60-as évektől elérhetőek voltak az 1984 és az Állatfarm című kötetek gépiratos fordításai, amelyeket kezdetben nem műfordítók, hanem lelkes amatőrök készítettek. Szíjgyártó László fordítása 1984-től szamizdatban terjedt, az első magyar nyelvű kiadást 1986-ban jelentette meg http://verticasino.net/ az újvidéki Forum Kiadó, Magyarországon pedig elsőként 1989-ben adta ki az Európa Könyvkiadó.

A rendezvénysorozat 2013. február 5-én, kedden folytatódik. 18 órától Mihail Bulgakov Kutyaszív c. regényéről Hetényi Zsuzsa műfordító Spiró Györggyel beszélget. Bulgakov Kutyaszívében Preobrazsenszkij professzor hajmeresztő kísérletein keresztül figyelmeztet arra a veszélyre – „A terror teljesen megbénítja az idegrendszert!” –, amit az 1917-ben kezdődő „szép új világ” építése jelentett. A szerző e művében – Orwellhez hasonlóan – a diktatúrának minden válfaját elítéli, „legyen az fehér, vörös, vagy akár barna.” A regény magyar nyelvű fordítását a kaposvári Csiky Gergely Színház 1986-ban rendelte meg, azonban a darab bemutatását nem engedélyezték. Ugyanebben az évben a Katalizátor Iroda Könyvkiadó gondozásában a fordító nevének feltüntetése nélkül adták ki először a könyvet.

2013. február 26-án, kedd 18 órától Orwell Hódolat Katalóniának c. műve kerül terítékre, a könyvről Betlen János és Tóth László fordítók beszélgetnek.

„Emlékszem, egyszer azt mondtam Arthur Koestlernek: ‘A történelem megállt 1936-ban’, mire ő egyetértően bólintott. Mindketten a totalitarizmusra és a spanyol polgárháborúra gondoltunk.” (G. Orwell, 1942)

A szerző újságíróként érkezett Spanyolországba, majd belépett a Marxista Egységes Munkáspártba (P.O.U.M.). Részt vett a P.O.U.M. harci kiképzésében és magukban a harcokban is, ahol súlyosan megsérül. A Hódolat Katalóniának (1938) egy visszaemlékezés ezekre az időkre, ugyanakkor e mű fontos előzménye az 1945-ös Állatfarmnak: a polgárháborút követő politikai események kiábrándították Orwellt a szocializmus eszméiből. Magyarországon a rendszerváltás küszöbén, 1986-ban jelent meg először a Hódolat Katalóniának.

Az előadásokra az Országos Idegennyelvű Könyvtárban kerül sor, Budapesten, a Molnár utca 11. szám alatt. Bővebb információkért látogasd meg az Országos Idegennyelvű Könyvtár honlapját.

Forrás: OIK, MTI


Vidd hírét!
  •  
  •  
  •