Dan Morain: Kamala útja

Dan Morain: Kamala útja (Cor Leonis, 2021)
Írta : Dan Morain
Eredeti cím : Kamala’s Way - An American Life
Eredeti kiadás : 2021
Magyar cím : Kamala útja
Fordította : Balika Anna
Kiadó : Cor Leonis Kiadó
Recenzált kiadás éve : 2021
Terjedelme (oldalszám) : 304
100
Vidd hírét!
  •  
  •  

“Hogyan lett bevándorlók gyermekéből a szegregált Kaliforniában a nemzet első afroamerikai alelnöke?” – teszi fel a kérdést a szerző, melyet a kötet során lépésről-lépésre megválaszol úgy, hogy elemzi születésétől napjainkig Kamala életének meghatározó és fontos szegmentumait. Dan Morain végigkövette Kamala huszonöt évnyi munkásságát és tündöklését, most pedig mindezt összefoglalja és megosztja a világgal. Ez a kötet tekinthető Kamala Harris első mélyreható és elemző életrajzának.


Morain alaposan végigjárja, szinte újaidézi Kamala Harris életét, sőt még ennél is aprólékosabb, hiszen szüleinek élettörténeteit is elemzi és tárgyalja a kötetben. Sok-sok rövid fejezetre bontja a kötetet, melynek jelentősége abban áll, hogy egy-egy életszakaszt, periódust jobban górcső alá vehet úgy az olvasó, mint a szerző. 

Az első fejezet a Shyamaia lánya címet viseli, mely két szempontból válik érdekessé. Egyrészt “Kamala igazi anyja lánya” – olvashatjuk a kötetben, mindemellett a nyilvános felszólalásai és az Instagram-posztjai is mindig fűszerezve vannak az édesanyja egy-egy bölcsességével. Ebből is látszik, hogy nemcsak továbbviszi, hanem tovább is gondolja édesanyja életfilozófiáját: egyszer azt mondta: “Édesanyám, akiből áradt az energia, életem legnagyobb inspirációs forrása volt.” Egy másik helyen pedig ezt: “Megtanította Maya húgomnak és nekem, hogy mennyire fontos a kemény munka, és higgyünk abban, hogy képesek vagyunk helyrehozni a rossz dolgokat.” Mindkét idézet megragad egyfajta érzelmi és szellemi mélységet. E kettő mellett megmutatja az emberi kapcsolatok legalapvetőbb szegmenseit is: a hitet, a bizalmat, a szeretetet. Másrészt az a gesztus, mely szerint egy anya-lánya kapcsolatot bemutató fejezet lesz egy kötet nyitó fejezete, felidézi a megszületés pillanatát, visszavisz mindennek a kezdetére, az eredet pontjára. Ez a mozzanat nemcsak az édesanya iránti tiszteletet, hanem a nők iránti megbecsülést is magában hordozza. 

Az Az a kicsi lány című fejezetben a szerző párhuzamba állítja Kalifornia politikai sokszínűségét és rétegzettségét Kamala személyiségének, munkájának és létfilozófiájának különlegességével. Azt írja: “Lehetetlen megérteni Harrist anélkül, hogy ne értenénk meg Kalifornia politikai életének sajátos ellentmondásosságát. Kalifornia sokszínű. Az állam bizonyos részei éppolyan szélsőségesen konzervatívak, mint az ország “legpirosabb” területei, más részei pedig a legliberálisabbak közé tartoznak. Ahhoz, hogy egy politikus nyomot hagyjon a történelemben, ahogyan Harris is, tudnia kell egyensúlyozni e két véglet között.” A szerző alapos jártassága a politikatudományok területén egy tudományos, hiteles hangot ad a kötetnek, mindamellett, hogy egy izgalmas élettörténetet mutat be.

Kamala Harris karrierjét, politikai pályafutását alaposan tárgyalja és elemzi a szerző. A “Lelőttek egy rendőrt!” című fejezetben egy olyan eseménysorozatot olvashatunk, mely nagyban meghatározta Kamala munkásságát és gondolkodásmódját. A következőképp indít az említett fejezet: “A 2003-as, San Francisco főügyészi címéért folytatott kampányában Kamala Harris megígérte szavazóinak, hogy soha nem fog halálbüntetést kérni, akármennyire súlyos bűntettről legyen is szó. Három hónappal a hivatali esküje után szembesülnie kellett az első próbával. Döntése az elkövetkező évekre meghatározta karrierje alakulását.” Hogy pontosan mi is történt és milyen következményeket vont maga után, a kötet alaposan taglalja.

Dan Morain szépen fűzi Harris életének fontosabb mozzanatait egy csokorba. Megtudhatjuk, hogy egy nehéz gyermekkort követően hogyan válhatott egy félelmetes főügyésszé, hogyan vált belőle félelmet nem ismerő, könyörtelen vitapartner. Mindemellett alaposan megismerhetjük azokat az újító módszereket, amelyeket akkor vezetett be és kezdett el gyakorlatba ültetni, amikor San Francisco főügyésze volt. Az a sokszínű és nagyon empatikus életforma, melyet Harris folytat, sok különböző területen felütötte a fejét: iskolakerülés megszüntetése, bűnbandák felszámolása illetve a szexmunkások védelmezése. 

A kötetet a szerző oly módon építi fel, ahogyan Harris viszonyul az egyes ellenfeleihez, a kaliforniai politika világához: olykor explicit, mindent kimondó stílusban, máskor „kesztyűs kézzel”, implicit módon. Harris alapvetően egy kockázatkedvelő személyiség, mely megmutatkozik úgy a főügyészi tevékenységében, mint az akkoriban esélytelennek gondolt Obama támogatásában. Mindemellett a végén bemutatást nyer az a kampányidőszak, melyet szervezett és vezetett, melynek következtében Joe Biden őt kérte fel a megtisztelő pozíció elfoglalására.


Vidd hírét!
  •  
  •