Szerző: Orbán

Tovább
Kritika
|
100

Simone Cave + Dr. Caroline Fertleman: Babakrónika

A Babakrónika hétről-hétre járja körül a csecsemőgondozás témáit, objektív tanácsokat, ötleteket ad a szülőknek. A Gombos Könyvek égisze alatt megjelent kötet a babagondozás első hat hónapját tárgyalja hetekre lebontva, 25 fejezetben. A könyv elsősorban nem a gyönyörű illusztrációkra helyezi a hangsúlyt, hanem hasznos, lényegre törő tartalommal ajándékozza meg az olvasót. A felmerülő témákat objektíven kezeli, nem határozott véleményt közöl valamely gyereknevelési módszer mellett, vagy ellen, csak ismerteti az előnyöket és a hátrányokat.

Tovább
Kritika
|
100

Yalom – Brent: Szólok a rendőrnek

Ötven éven át lappangott Robert L. Brentben az a történet, amit végül elmesélt Yalomnak a Szólok a rendőrnek-ben. A magyar származásű szívsebészt majdnem elrabolták Caracasban, a címben szereplő mondat mentette meg végül, és ez felidézett benne egy gyerekkori emléket: a második világháború idején Budapesten a nyilasok elfogták az utcán, és csak úgy menekült meg, hogy folyton azt hajtogatta: Szólok a rendőrnek! A történet által nemcsak a páciens vall, hanem a pszichoterapeuta is.

Tovább
Kritika
|
70

Yehudi Menuhin: Befejezetlen utazás

Yehudi Menuhin, a világhírű hegedűművész beszámolója élete első hatvan évéről igazi csemege a zenét szeretőknek. A klasszikus zenéhez nem sokat értek, de az ő nevét én is ismerem, tudom, hogy milyen kiválóan hegedült, ezért volt érdekes számomra vallomását olvasni. Részletesen és átfogóan írt az eredetéről, származásáról, családjáról, karrierje alakulásáról, a zenéhez való viszonyáról. Karmesteri tapasztalatait is megosztotta. A könyvből az is kiderül, hogy az írói vénája nem volt túl erős.

Tovább
Kritika
|
100

Wilhelm Hauff: A kis Mukk története

„Szerencse és gazdagság”,„Tisztesség és hírnév” ki tudna helyesen választani két ilyen feliratú szelence közül? Wilhelm Hauff immár klasszikussá vált meséjében, Az álhercegben, állítja választási lehetőség elé az igazi és az álherceget, hogy kilétükről ilyen módon bizonyosodjon meg. Mindegyik mese egy-egy gyöngyszeme a gyermekirodalomnak: A gólyakalifa története, Fatme szabadulása és A kis Mukk története. A General Press egy csokorba gyűjtötte őket.

Tovább
Kritika
|
100

Irvin D. Yalom: Amikor Nietzsche sírt

F. Nietzsche, S. Freud és Josef Breuer találkoznak, ez utóbbi Freud segítségével Nietzschét kezeli Irvin D. Yalom regényében. Ezek a nevek azóta már szinte óriássá váltak egy-egy tudományágban, és ezért eredeti ebben a műben az ábrázolásuk: hús-vér emberek, mindeniknek megvan a saját drámája és szerelme, és nem elvont fogalmak. A nagy filozófus eszméivel pszichologizálni kezd, elemzi a doktor életét, indirekt módon saját érzéseit kezelve így.

Tovább
Portré

Portré: Szabó Magda

Szabó Magda 90 évet élt, 52 kötet fűződik a nevéhez s számtalan olvasó lelkében hagyott örök nyomot. Verseket, verses mesét, meseregényt, ifjúsági regényt, regényt, elbeszélést és drámát egyaránt írt – egyszóval a prózai műnem majdnem összes műfajában alkotott, kiteljesítve versekkel és drámákkal. Könyveit 42 nyelvre fordították le. Mindent elért, amit íróként el lehetett érni a huszadik században. A Digitális Irodalmi Akadémia egyik alapító tagja.

Tovább
Kritika
|
100

Móricz: Naplók 1926-1929

Cséve Anna szerkesztette kötetbe, látta el jegyzetekkel Móricz Zsigmond három éven át szorgosan vezetett naplóit. Óriási munka a szerkesztő részéről, rengeteg kutatást feltételez, és segít abban, hogy ne Nyilas Misinek lássuk a nagy realista írót, hanem közelebb kerülhessünk egyéniségéhez, gondolataihoz. Negyvenhét éves volt 1926-ban, egy éve halt meg felesége Holics Janka, és ötven éves koráig vezeti az olvasót 1929-ig, a Nyugat szerkesztéséig.

Portré: Gárdonyi Géza

1863. augusztus 3-án született Gárdonyi Géza, az Ida regénye, az Egri csillagok és A láthatatlan ember c. regények írója. Számos kis és nagyepikai műfajban alkotott maradandót a mindössze 59 évet élt prózaíró, újságíró, lírikus. Szinte kötelező olvasmányként adtuk fel egymás számára a török-magyar összecsapások egyik legolvasmányosabb művét, hogy aztán nagyvonalakban el is játszhassuk az egri vár védelmét-támadását. Mindenki győztes akart lenni.

Ezen a napon született André Maurois

André Maurois népszerű regényíró és történettudós, híres angoltanár, a Francia Akadémia egyik halhatatlan tagja. Victor Hugoról, a Dumas családról, Balzacról írt irodalomtörténetileg elismert nagy műveket. Az angol király VII. Edward franciatanára volt, angol nyelven Byronról és Shelleyről írt nagyszabású életrajzi regényeket. Kritikusi tevékenysége és esszéisztikája is kimagasló jelentőségű a francia irodalomban. Több művét is megfilmesítették.

Tovább
Kritika
|
90

Temesi Ferenc: Bartók

Monumentális regény egy monumentális magyar zeneszerzőről, igazi emberóriásról; az első tudós népdalgyűjtőnkről. Az író már a címlapon eligazítást ad műve olvasását illetően: regény, azaz ne kérjük tőle számon a hitelességet és az életrajzi adatok pontosságát, de mégis meglep olvasás közben ezekkel. A linearitást figyelmen kívül hagyja, mégis levélrészletek, életrajzírók műveit pontosan idézve a mű végére összeáll a portré a nagy művészről, Bartókról.