Címke: Darwin a szupermarketben

Tovább
Kritika
|
90

Mark Nelissen: Darwin a szupermarketben

Humor, olvasmányosság és tudományos alaposság jellemzi Mark Nelissen könyvét, a Darwin a szupermarketben címűt. A belga magatartásbiológus kis adagokban kínálja a tudományt, mellőzi a szaktudományos kifejezéseket, és meglepő következtetésekkel ejti ámulatba az olvasót. Az evolúciós biológiai jelenségeket mindennapi történetekkel szemlélteti. Mark Nelissen professzor az antwerpeni egyetemen tanít humánetológiát és evolúciós pszichológiát.

Tovább

Mark Nelissen: Darwin a szupermarketben (részlet)

Új könyvrészlet a Lapozóban: Mark Nelissentől, az antwerpeni egyetem professzorától a Darwin a szupermarketben. Nelissen bio­ló­gus­ként te­kint a vi­lág­ra, és bár­mer­re néz, min­den az evo­lú­ci­ót jut­tat­ja az eszé­be. Rend­kí­vü­li hu­mor­ral, ugyan­ak­kor tu­do­má­nyos ala­pos­ság­gal írja meg azo­kat a min­den­na­pi tör­té­ne­te­ket, me­lyek­ben az evo­lú­ció el­mé­le­te ott le­sel­ke­dik kö­rü­löt­tünk min­den sar­kon.