Címke: hagyományőrzés

5 éve hunyt el Sütő András

Életművében sugárzó egységben lélegzik a klasszikusnak nevezhető sorsirodalom összes lényegesnek mondható eleme: a tényleges történelmi, nemzeti létküzdelem hitvallásos vállalásától az elidegeníthetetlen közösségi életérdek és életigény demonstratív kifejezésén, képviseletén keresztül a hagyományfolytonosság és a reflexív modellalakítás szuverén egyeztetéséig. Műve nemzeti történelmünk újabb időszakának elavulhatatlan irodalmi és emberi értéke, dokumentuma.