Címke: vadkan

Karddal és pennával – Zrínyi Miklós

A magyarországi barokk műveltségnek minden szempontból kiemelkedő képviselője, aki hadvezérként, politikusként és írókként egyaránt maradandót alkotott. Udvarának fénye és gazdagsága minden külföldi és hazai kortársat lenyűgözött, aki csak tiszteletét tette nála. Csáktornyai várkastélyának falait medvebőrök, zsákmányolt török hadizászlók, különleges fegyverek díszítették, könyvtárában ott sorakoztak az antik klasszikusok és a kortárs humanista szerzők művei.