94 éve halt meg Henryk Sienkiewicz

Vidd hírét!
  •  
  •  

Elszegényedett nemesi családban született 1846. május 5-én Wola Okrzejskaban , az orosz fennhatóság alatt álló Lengyelországban. Gazdasági nehézségeik következtében, eladták birtokaikat, így a hajdan a nagybirtokos nemes urak köréhez tartozó család a polgári életszintű értelmiségiek közé került, és kicsivel később Varsóba költözött. Az író itt végezte az elemi és középiskolát. Az irodalmi érzékenységű Sienkiewicz irodalmi vonzódása ellenére, orvostudományt és jogot tanult az egyetemi rangú, híres Varsói Főiskolán. Hamarosan rájött, hogy nem neki való ez a pálya, így a bölcsészkar óráit is felvette és hallgatta. Emellett főként a történelem és a régiségtan érdekelte. Később átiratkozott az orosz egyetemre. Az egyetemi évek alatt megszerzett ismeretei tették lehetővé, hogy népszerű történelmi regényeiben bemutatott kor szokásai, intézményei, stílusai, vagy éppen népszokásai hitelesek és szemléletesek is egyben. Ebben az időszakban már írt újságoknak és ekkor született első történelmi írásműve is, Az áldozat is, mely megírásához Walter Scott és Alexandre Dumas művei is inspirációt nyújtottak. Tanulmányainak befejezése után, újságírónak jelentkezett, és a Gazeta Polska munkatársa lett.


Első regénye Hiába címen jelent meg, 1872-ben, mely azt az elkeseredettséget mutatja be, ami az 1863-as sikertelen felkelés után uralkodott az elszánt hazafiak között.

Az újságírásból szerzett jövedelemből elkezd utazgatni és ez életének szerves részévé válik. Bevallása szerint az utazás elengedhetetlen az alkotáshoz, és egyféle utazás közben író személy lett belőle. Utazásai során Belgiumba, Franciaországba és Olaszországba is eljutott. Egyik nagyobb utazása során került Amerikába.  Az itt szerzett élmények számos novellát ihlettek, melyek közül A világító torony őre és a Hódító Bartek jelentősebb. Hazatérése után társszerkesztőként dolgozott a Slowo konzervatív lapnál.

A francia történelmi regények és Walter Scott hatására, Sienkiewicz elkezdte írni történelmi trilógiáját. A sorozat első része a Tűzzel vassal, mely két évvel később kerül kiadásra. Majd még két év múlva jelent meg az Özönvíz és újabb két évre rá a harmadik rész is napvilágot látott A kislovag címmel. A sorozat azokat a háborúkat tárgyalja, amelyeket a XVII. században a lengyel állam vívott. A rendkívüli képi világgal és felemelő érzésekkel átitatott művek a múlt dicsőségeiről és nagyszerűségeiről szólnak, mely a kortárs lengyeleknek hivatott reményt nyújtani legyőzhetetlen hősök által.

A Dogma nélkül című regényében a történelmi témáktól elszakadva, saját koráról ír.

1896-ban jelenik meg Sienkiewicz leghíresebb regénye a Quo vadis. A mélyen katolikus világnézetű író, főként hitről és reményről szóló művét számos nyelvre fordították le és megannyi filmfeldolgozást is megért. Egyike volt a legkorábban megfilmesített regényeknek. A katolikus áhítatú, folytonos izgalmakat bemutató mű Néró zsarnoki uralma alatt játszódik, a keresztényüldözések legsötétebb korában. A világsiker mellett Nobel-díjat is hozott a mű 1905-ben.

A Kereszteslovagok-ban bemutatott lengyel és német lovagok élethalál harca is kellő izgalmat nyújt az olvasónak. Ezzel a művével Sienkiewicz pályája csúcsához ér. A Sivatagban és vadonban című kalandregénye kellően izgalmas és mulatságos, melynek ifjú hősei egzotikus tájak veszélyei közé kerülnek.

A világháború kitörésekor elhagyta birtokát és Svájcba költözött. Itt halt meg 1916. november 15-én. Holtestét 1924-ben Varsóba vitték, ahol újra eltemették. Utolsó be nem fejezett regénye a napóleoni háborúk idején játszódó Légiók 1918-ban jelent meg.


Vidd hírét!
  •  
  •