Beveszed? – Témaest Vágó Istvánnal

Vidd hírét!
  •  
  •  

A Partvonal Kiadó Beveszed? Tények és tévhitek a ter­mé­szet­gyó­gyá­szat­ról címmel témaestet tart 2011. október 6-án, a Károly körúti Alexandra Szalonban, melyre sze­re­tet­tel várnak minden ér­dek­lő­dőt – aki ki­pró­bál­ta már a homeo­pá­ti­át, a csontkovácsot, a gyógyfüves teát, az akupunktúrát vagy bármelyik további módszert; és azt is, aki elvi ellenzője mindennek. Egyszóval mindenkit, akit szemé­lyesen fog­lal­koz­tat korunk egyik legis­mer­tebb je­len­sége, leg­na­gyobb kérdése. A be­szél­ge­tés apropóját a kiadó nyáron megjelent Beveszed? Mire jók és mire nem az alternatív gyógymódok c. könyve, pikantériáját pedig az adja, hogy egy sor heves elutasítás után állt össze a beszélgetőtársak alábbi névsora. Mindez jól mutatja, hogy ma itthon szigorú pro és kontra oldal rendezkedett be. Reméljük, ez a beszélgetés is hoz­zá­járul a miértek megértéséhez.


„Az ezotéria vagy a különböző alternatív gyógymódok komoly műsoridőt kapnak a tévében, egész rovatokat a női magazinokban. Divat minden, ami ősi, természetes, spirituális vagy személyes. A tudományos újságírás nem aludhat, amikor növekvő tendencia a hagyományos orvosi beavatkozások halogatása, az otthoni öngyógyítás, melyeknek nem egy esetben súlyos következményei lettek hazai betegeknél, akár ismerőseink körében is.” (Vágó István ajánló sorai a könyvborítón, részlet)

A beszélgetés alapvető kérdése, melyre választ szeret­nénk találni: vajon miért hasz­nál­nak annyi­an alter­na­tív gyógy­mó­do­kat, mi­köz­ben igen sok­nak tudo­má­nyosan nem igazolt a haté­kony­sá­ga? Másképp működnek, más szabályok vonatkoznak rájuk? Vagy – kis­sé provo­ka­tí­vabb­ra for­dít­va a kér­dést – az alter­na­tív medi­ci­na nem több, mint az unat­kozó közép­korú, közép­osz­tály­beli nők és a kétségbeesett páciensek mentsvára?

Légy ott te is, és hallgasd meg Vágó István és beszélgetőtársai eszmecseréjét, majd tedd fel a kérdéseidet te is!

A beszélgetés résztvevői:

  • Vágó István – vegyészmérnök, médiaszemélyiség, a „Homeopátia? Nincs benne semmi!” elnevezésű nemzetközi akció hazai arca
  • Dr. Szigeti Gyula Péter – orvos-élettanász, tudományos kutató, a Komplementer Medicina folyóirat főszerkesztő-helyettese
  • Hraskó Gábor – informatikus, biológus, tudományos újságíró, a Szkeptikus Társaság elnöke
  • Dr. Lakos András – gyermekorvos, a Kullancsbetegségek Ambulanciájának vezetője

Moderátor: Korentsy Márta, a kötet szerkesztője

 


Vidd hírét!
  •  
  •