Christoph Drösser: Csábító erők

Írta : Christoph Drösser
Eredeti cím : Der Physikverführer
Eredeti kiadás : 2010
Magyar cím : Csábító erők, avagy a mindennapok fizikája
Fordította : Bátkai András és Békési Brigitta
Kiadó : Athenaeum Kiadó
Recenzált kiadás éve : 2011
Terjedelme (oldalszám) : 200
95
Vidd hírét!
 
 

Lehet, hogy tévedek, de úgy gondolom, hogy az emberek többségének a fizika – a matematikához hasonlóan – nem tartozik/tartozott a kedvenc tantárgyai közé az iskolában. Ezzel jómagam sem voltam másképp, habár mindaddig kimondottan szerettem a fizikát, amíg az nem kezdett egyre inkább a képletekről, azok sokszor egy-két oldalnyi terjedelmet is elérő elméleti levezetéseiről és a valósággal köszönő viszonyban nem levő megoldandó feladatokról szólni. Ez a „felhőtlen” időszak nagyjából az általános iskolát jelentette, ugyanis a középiskolai fizikaoktatás – legalábbis mifelénk, és a kilencvenes években, amikor középiskolás voltam – köszönő viszonyban nincs azzal a felfogással, miszerint a fizika egy igen gyakorlatias tudomány, amely az élet majd minden területén visszaköszön, és lépten-nyomon emlékeztet arra, hogy körülöttünk minden a fizikai törvények szerint működik.

Ezért is tekintettem nagy érdeklődéssel Christoph Drösser Csábító erők, avagy a mindennapok fizikája című könyvére, hiszen azt gondoltam, hogy végre itt van egy olyan olvasmány, ami kiragadja a fizikát a bonyolult – vagy legalábbis annak tűnő – elméleti összefüggések területéről, visszahozza a „földre”, a teljesen hétköznapi emberek szintjére, és akár képes lehet megszerettetni velük ezt a tudományágat. Nos, a könyv elolvasása után be kell vallanom, hogy nem teljesen azt kaptam, amire számítottam. Azt azonban érdemes jó előre leszögezni, hogy ez legkevésbé sem a szerző hibája, ő a maga részéről mindent megtett annak érdekében, hogy ez a könyv kellőképpen szórakoztató legyen, és ez teljességgel sikerült is neki. Viszont aki párhuzamos a fizikával, és különösebben nincs otthon a képletek és matematikai számítások világában, az feltehetően ebből a könyvből sem fogja hiányosságait napirendre hozni, talán csak kissé más szemmel fog tekinteni erre a tudományra.

A többiek számára viszont feltehetően nem fog csalódást okozni Christoph Drösser könyve. Amit kínál, az tizennégy fejezetben néhány alapvető fizikai törvény teljesen hétköznapi példákon keresztül történő ismertetése, kissé másképpen, mint ahogy azt iskolai tankönyvekből megszokhattuk. A szerző többek között olyan fizikai törvényeknek jár utána, mint a felhajtó erő, a hatás-ellenhatás elve, az örökmozgó működése, a hullámtörés, a termodinamika első és második törvénye, vagy éppen a kevésbé ismert ikerparadoxon kérdéskörébe, esetleg a kvantumelmélet titkaiba avat be, miközben pár, a köztudatba eléggé beivódott fizikai tévhitet is cáfol.  A fejezetek felépítése hasonló: előbb egy-egy fiktív vagy megtörtént esemény, sztori vagy már legendássá vált történet keretében teljesen közérthető módon megfogalmazza magát a problémát, dilemmát, vagy megválaszolandó kérdést.  Aztán pedig ezt lefordítja a fizika nyelvére: fizikai fogalmak és elméletek, valamint képletek segítségével nekikezd a feladat megoldásának. Lépésről-lépésre, magyarázatról-magyarázatra vezeti az olvasót egyik képlettől és számítástól a másikig, amikor szükséges, visszautal korábban már megmagyarázott jelenségekre, és fokozatosan eljut a sokszor megdöbbentően egyszerű megoldásig. Az egyes fejezeteknek ez az a része, amit érdemes papírral és ceruzával a kézben követni, még ha több időbe is telik átrágni magunkat a könyvön, ugyanis enélkül kevésbé lesz szórakoztató és érthető olvasmány. Én ezt – a könyv előszavában megfogalmazott javaslat ellenére – mellőztem, és be kell vallanom, hogy néha elveszítettem a fonalat a szerző fejtegetései közepette.

A szerző számításait és magyarázatait hasznos és érthető ábrák, jópofa rajzok egészítik ki, a képletek és azok magyarázatai szintén kiemelve, színes keretekben szerepelnek egy-egy fejezeten belül, emellett minden fejezet végén egy-egy feladvány is szerepel (Most Ön jön! címszó alatt), amivel Drösser azt szeretné tesztelni, hogy az illető fejezetben magyarázottakat mennyire sikerült megértenünk. Persze, aki lusta számolni vagy túl nehéz számára egy-egy feladvány, az a könyv végén, a Függelékben megtalálja a feladványok több-kevesebb részletességgel elmagyarázott megoldását. Bónuszként pedig, szintén a könyv függelékében a szerző felsorolja az általa legfontosabbnak tartott 12 fizikai képletet és röviden magyarázza ezeket, továbbá minden fejezethez ajánl néhány angol vagy német nyelvű irodalmat, ahol a téma iránt érdeklődők bővebben utánaolvashatnak a dolgoknak. A legvégén pedig egy rövid név- és tárgymutatóval is kiegészíti a könyvet. Nem elhanyagolható módon mindezt egy olyan olvasmányos, humorral átszőtt stílusban, ami szinte feledteti az olvasóval, hogy itt azért komoly fizikai alapkérdések kerülnek bemutatásra.

Összességében véve tehát szórakoztató és hasznos olvasmány a Csábító erők, persze hogyha az ember nem vár tőle csodákat. Akinek a fizikai ismeretei a nullához közelítenek, annak talán fölösleges kézbe vennie, hiszen feltehetően nem fogja élvezni, aki viszont úgy érzi, hogy nem idegen számára ez a tudomány, de vagy már túlságosan is régen járt iskolába, vagy maradtak még-itt ott fehér foltok fizikai ismeretei terén, az feltehetően élvezni fogja, főként ha nem csak passzívan olvassa a könyvet, hanem papírral és ceruzával a kezében, aktívan igyekszik követni a szerzőt. Amit pedig a magyar kiadás kapcsán külön érdemes még kiemelni, az az Athenaeum Kiadó munkája, amelynek köszönhetően a könyv igencsak igényes kivitelezésben jutott el az olvasókhoz.


Vidd hírét!