Wisinger István: A Nobel-díjas kém

Írta : Wisinger István
Eredeti cím : A Nobel-díjas kém
Eredeti kiadás : 2016
Magyar cím : A Nobel-díjas kém
Kiadó : Athenaeum Kiadó
Recenzált kiadás éve : 2016
Terjedelme (oldalszám) : 448
80
Vidd hírét!
  •  
  •  

Wisinger István Szent-Györgyi Albertről szóló könyve szakmai szempontból nagyon jól megírt mű. Elég, ha csak a szerkezetén végigmegyek, és máris kész lehet a recenzió.

Rögtön az első oldalon négy nagyon találó idézet van, az egyik épp a nagy tudóstól: „Az én történetemet az teheti érdekessé, hogy benne tükröződnek napjaink viharai.” Ez a kijelentés helyénvalónak tűnik, tekintve, hogy Szent-Györgyi Albert 1893-ban született Budapesten és 1986-ban halt meg Amerikában, így megélte az első-, illetve a második világháborút, a monarchiát, a szocialista, a kommunista Magyarországot, az itthon és otthon élményét, megkóstolta a disszidensek keserű és édes kenyerét egyaránt. Küzdött korunk lépfenéje, a rák ellen, hisz több szeretett nőt is eltemetett e szörnyű betegség következtében. Kutatásai mellett aktív szerepet vállalt közéletben, politikában, kultúrpolitikában. Kapcsolatait és anyagi lehetőségeit latba vetve sok kutatót támogatott.

A bevezetőben maga a szerző mesél a könyv születéséről, a személyes kötődésekről, az indíttatásról, műfajilag is besorolja. „Ez a könyv szerzői szándékom szerint műfajilag hibrid írásmű” – írja Wisinger. Hiánypótló írásként született, hisz az ezt megelőző művek terjedelmi vagy tartalmi szempontból nem tették lehetővé a tudós életpályájának teljes áttekintését. „Mindez ösztönzőleg hatott egy dokumentumregény megírásához, amely tényeit, eseményeit és szereplőit illetően hol vázlatosan, hol részletesen, a regényen belül egyidejű történetekben vagy visszaemlékezésekben követi az életpálya eseményeit” – folytatja Wisinger István. A követett módszer az oknyomozó újságírás módszere, a kutatói anyaggyűjtés (research) alkalmazásával. Wisinger saját bevallása szerint történelmi hűségre nem szükségszerűen törekedett, elsődleges szándéka a hitelesség volt. Főleg azért, mert a történelmi események, adatok és tények, valamint a visszaemlékezések összevetése során pontatlanságokra, ellentmondásokra is bukkant. Sokszor maga a főszereplő is bizonyos történéseket, eseményeket, élményeket többféle változatban idézett fel. Így Wisinger a József Attila-i szempontot figyelembe véve („Az igazat mondd, ne csak a valódit…”) egyfajta költői szabadság sajátos prózai alkalmazását engedte meg magának. Az Előszó egy részletét átemelem ide, mert pontosan tükrözi e dokumentumregény lényegét: „…minden szereplője valóságos, és eseményei megtörténtek. […] A cselekmények, a helyszínek és az időpontok megfelelnek a valóságosnak, és a kurzívval jelzett részek a forrásokra támaszkodva szó szerint így elhangzott szövegek, nyilatkozatok, levelek, visszaemlékezések vagy dokumentumok. A párbeszédek, amelyek gondolatjellel kezdődnek, kivétel nélkül kitalált szövegek, de megfogalmazásukkor a főszereplők elmondására támaszkodtam, vagy hiteles, utólagos emlékeztetők, jegyzőkönyvek, történelmi források szövegét építettem be. Azt feltételezve, hogy a fiktív és valóban így elhangzott szavak képesek a valóságos beszélgetések egyik életszerű lehetséges változatának rekonstruálására. A fiktív dialógusok mindig történelmi vagy magánéleti fordulatok, krízispontok belső motivációinak érzékeltetésére vagy verbális megjelenítésére szolgálnak. Vagy arra törekednek, hogy valóságos társadalmi körképben idézzék meg az életműnek ezt az adott szakaszát.” A hangulatkeltő mottók között erre vonatkozólag is van telitalálat: „… az élet nem az, amit megélünk, hanem az, amire emlékezünk, és az, ahogy emlékezünk rá, ahogy elmeséljük.” (Gabriel Garcia Márquez)

A három nagy részre (I. Tudomány, II. Újra háború, III. Menekülés) és azon belül érdekfeszítő címekkel (egyik kedvencem: Ki volt az első, avagy egy tudományos krimi fordulatai) fejezetekre osztott könyv kellemes olvasmány. Szerencsésen egyesíti magában a dokumentum és a regény, illetve ennek összetett formája, a dokumentumregény minden erényét. Úgy életrajz, hogy nem száraz, unalmas tényfelsorolás, és úgy regény, hogy hiteles dokumentum. A modern kori pedagógia azt mondja, hogy az a hasznos tanulási folyamat, amikor a már meglévő tudásanyagba épül be az új információ. A köztudatban benne levő személyek (Radnóti Miklós, Móra Ferenc), események (a paprikás anekdota) emlegetése segít az új adatok befogadásában, hiszen az is a szerzői szándék része, hogy ne csak azt az egy mondatot ismerjük Szent-Györgyi Alberttel kapcsolatban, amit a Nobel-díj átadásakor megfogalmaztak (a C-vitamin felfedezője), hiszen sokkal többet tett ő mind a tudomány, mind a kultúra területén. Szól tehát ez a könyv felnőtt és diák olvasókhoz egyaránt, de a végén található Irodalom és Források fejezet révén szól a szakemberekhez is.

Wisinger István Pál szociológus, újságíró, televíziós műsorvezető-riporter, médiakutató, főiskolai tanár. Tanulmányai befejezése után a Magyar Rádióban, majd a Magyar Televíziónál dolgozott: volt szerkesztő-műsorvezető, rövid ideig főigazgató, majd a Sajtó és Propaganda osztály, illetve a Filmfőszerkesztőség vezetője. 1997 és 2004 között a MÚOSZ elnöke. Tanított a Bálint György Újságíró Akadémián, az ELTÉ-n. Jelenleg a Kodolányi János Főiskola, a Zsigmond Király Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. Szakmai munkásságát számos díjjal ismerték el: például 1995-ben Joseph Pullitzer-emlékdíj Szabó Istvánnal megosztva vagy 2002-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje.

Könyvei: A fel nem robbant csecsemő (rendhagyó önéletrajz), Általános médiaismeret (tankönyv – társszerző), A televízió háborúba megy – Fejezetek a televíziós újságírás és a társadalmi konfliktusok párhuzamos történelméből, Visszanézve – Beszélgetések Göncz Árpáddal.


Vidd hírét!
  •  
  •