Lauren Groff: Vágy és végzet

Írta : Lauren Groff
Eredeti cím : Fates and Furies
Eredeti kiadás : 2015
Magyar cím : Vágy és végzet
Fordította : Borbély Judit Bernadett
Kiadó : Libri Kiadó
Recenzált kiadás éve : 2017
Terjedelme (oldalszám) : 462
92
Vidd hírét!
 
 

A cím hangzatos, könnyű romantikát ígér, esetleg buja sugallatú, sorsszerű, drámai szerelemre számítunk, szenvedélyre és megadása, idillikus egymásra találásra. A szerző, Lauren Groff azonban kissé túllő ezen a „célon”. A fiatal írónő harmadik kötetét tartjuk a kezünkben, a Vágy és végzet különböző díjakat és elismeréseket nyert megjelenése óta, és jelenleg harminc országban olvasható. Szerzője saját életének egy kicsi de annál nagyobb jelentőséggel bíró szeletét adta ihletforrásként, ebből nőtt ki két ember különleges története, amely valóban a vágy és a végzet köré összpontosul, de egészen másképp, mint ahogy elsőre gondolnánk.

Lancelot, azaz Lottó és Mathilde a főiskolán ismerkednek meg és szeretnek egymásba. Rövid időn belül és jóformán mindenki meglepetésére összeházasodnak, és egy olcsó albérletben megkezdik közös, bohém, bulikkal és esetenkénti éhezésekkel teletűzdelt életüket. Bár Lottó édesanyja dúsgazdag, kitagadja fiát az örökségből, mert nem akarja elfogadni még a tényt sem, hogy megnősült, nemhogy azt, hogy egy „olyan” lányt vett el, mint Mathilde. A két fiatal szerelme azonban töretlen és időtálló, és bár Lottó színészi karrierje nem igazán látszik beindulni, Mathilde mindenben támogatja őt, számlákat fizet, főz, most, takarít és mindig mosolyogva és derűsen áll a férje mellett, akkor is, amikor azt sorozatos kudarcok érik. Lottoról ugyan senki sem gondolta, hogy fiatalkori kicsapongó életvitele ellenére hűséges férj válik belőle, de úgy tűnik, a felesége a tökéletes társ számára, aki az életét a maga kedvességével és tartásával módszeresen igazgatja a háttérből. Lottó számára Mathilde egy makulátlan lélek, aki minden kaotikus esemény közepette higgadt és megfontolt, tartózkodó és nyugodt marad. Mathilde, akiről nem sokat tudnak a barátaik, Mathilde, aki mindenen és mindenkin átlát, Mathilde, aki fenntartások nélkül, rajongva szereti a férjét.

A könyv két részre oszlik, az első részben Lottó és Mathilde házasságát, közös életét, küzdelmeiket és sikereiket követhetjük nyomon. Ez a fejezet a Végzetek címet kapta, és ennek főszereplője Lottó, a nagyszerű és zseniális férfi, aki végül felhagy a színészkedéssel, és írni kezd. Szinte megmagyarázhatatlan módon születnek tollából a jobbnál jobb színdarabok, mintegy varázslatra. A háttérben pedig ott van a titokzatos asszony, Mathilde. Igaz, hogy életüket kissé beárnyékolja a gyermekáldás hiánya, de úgy tűnik, ez inkább Lottót viseli meg, mint a feleségét. Ebben a fejezetben kapcsolatuk a férfi oldaláról, életének mozzanatairól és az általa igaznak vélt dolgokról kerül bemutatásra. A törekvései, kudarcai, a körülöttük elő emberek reflektálása leginkább az ő vonatkozásában jelennek meg.

A második fejezet a Vágyak címet kapta. Bizonyos szempontból az első fejezet újramesélése, és itt is, akárcsak az elsőben, többszörös törések vannak a képek síkján. A szerző hol előretekint, hol meg visszanyúl az időben, és bizonyos eseményeket újrajátszik, de most már teljesen más igazságtartalommal, más vonatkozásokkal. Ez a fejezet a megözvegyült Mathilde-ről szól, múltjának titkos és vállalhatatlan eseményeiről, leleplező összefüggéseiről. Bár csak sejtetve van utalás rá, kiderül, hogy miért volt annyira sikeres Lottó, hogy hogyan élte meg a felesége azokat a közös és külső szemmel idillikus eseményeket, amelyek a világ szemében a férjét valóságos bálvánnyá tették. Mathilde korántsem volt szent, és ezt legkevésbé Lottó tudta, de ez mit sem változtatott azon a tényen, hogy valójában mégis imádták egymást.

A könyv hátsó borítóján a következő idézet látható: „Léteznek szavakból, és léteznek csendekből szőtt valótlanságok, és Mathilde csak azzal hazudott Lottónak, amit nem mondott el neki.” Ez az egyetlen mondat annyira sokatmondó és kifejezi azt, amit ez a regény próbál megragadni, hogy mindenképpen szükségesnek tartottam leírni. Lauren Groff regénye ugyanis pontosan erről szól: hogy mennyire emberi az emberi életünk, mindazzal a titokhalmazzal, amely körbevesz bennünket, legyen az a saját titkunk vagy a társunk titka. Egy a regény azt mutatja meg, hogy mennyire nem fehér vagy fekete az élet, mennyire nem leegyszerűsíthető, nem egyértelműsíthető, hogy ki a felelős bizonyos helyzetekért. Az, hogy Mathilde nem mondott el bizonyos dolgokat a múltjából, még nem jelentette azt, hogy nem szerette mindennél jobban a férjét. Sőt, egy másik megközelítésben hajlamosak vagyunk megmagyarázni magunknak, hogy minden csendből szőtt hazugsága éppen annak érdekében született. Nyilván szeretnénk a dolgokat leegyszerűsíteni, hogy biztonságosan szét tudjuk választani a jót a rossztól, az igazat a hamistól. Ez a könyv azonban éppen ennek az ellenkezőjére próbálja felhívni a figyelmet. Hogy két ember szeretete, szerelme milyen mélységeken és egyáltalán, milyen rétegeken keresztül halad át és ezek után hogyan marad élő, nem tudni. Mint ahogy azt sem, hogy mi lett volna, ha Mathilde elmond mindent, amit el kell mondania arról, hogy kicsoda ő valójában. De vajon akkor a szerelmük ugyanolyan élő maradt volna évtizedeken át? Hiszen Lottónak arra volt szüksége, hogy egy tiszta, feddhetetlen, angyali nő megmentse az életéből és átvigye a túlsó partra. És Mathilde nem akarta tőle elvenni ezt az illúziót, cserébe ő maga is ennek a rabjává vált, azzal a különbséggel, hogy másfajta igazságoknak is a birtokában volt, mint amit Lottó tudott róla, vagy akár a saját anyjáról. Mathilde talán azért tette mindezt, mert ő maga is megmentésre szorult, hiszen végre volt valaki, aki szerette őt, aki vele akarta leélni az életét, akiért ő is élhetett, aki értelmet adott az életének. És akit végső soron becsapott, csak úgy, mint saját magát.

Lauren Groff regénye leginkább egy lélektani regény, amelynek mélyén két sebzett gyermek áll, akik a sebzettségük okán egymásba vetítették ki mindazt, mire szükségük volt. Mondhatni, hogy egy regény a szerelemről és a vágyról, de ezek a vágyak a kevésbé köthetőek a szerelemhez, sokkal inkább köthetőek mély emberi mivoltunkhoz és végzetszerűek. A különböző sérüléssel rendelkező szereplők felvonultatása jó megfigyelő képességre vall, az pedig, hogy a könyvben a kapcsos zárójeleken kívül nem igazán vannak teljesen kimondott és egyértelműsített ítéletek, egyfajta érettségre utal a szerző részéről. Egy férfi és egy nő szerelme, harcai, titkai-ezek annyira hétköznapi dolgok, hogy akár unalmasak is lehetnek, és mégsem azok, mert ebben a megvilágításban egész másként tűnnek fel. Van ennek a regénynek egy mélysége, ami nagyon értékessé teszi, és nem szenved hiányt egy utolsó, jól megtervezett csavarból sem, ugyanis az utolsó oldalakon olyan titokra derül fény, amelyről még Mathilde sem tudott. Ez pedig Lottóhoz köthető, de azt már nem tudjuk meg sosem, hogy ő maga tudott-e róla.

A Vágy és végzet ilyenformán tényleg erről a két dologról szól. A vágyunk, hogy szeressenek, és a végzetünk, amelyhez a döntéseink során jutunk, mint rólunk mesélnek. Hogy ki miért teszi azt, amit tesz, az azonban sokkal mélyebben van annál, hogy olyan szinten legyen megítélhető, amelyet csak külső szemlélő láthat. És, hogy a boldogság, ami a felszínen megélhető, a mélyből gyökerezik-e, az csak akkor megválaszolható, amikor biztosan tudjuk, hogy a hazugságaink kinek szólnak. Ez a könyv mindazoké, akik képesek megbocsájtani. Vagy azoké, akik nem.


Vidd hírét!