Mohamedou Ould Slahi: Guantánamói napló

Írta : Mohamedou Ould Slahi / Szerkesztette: Larry Siems
Eredeti cím : The Guantanamo Diary
Eredeti kiadás : 2015
Magyar cím : Guantánamói napló
Fordította : Ipacs Tibor
Kiadó : Maxim Könyvkiadó
Recenzált kiadás éve : 2017
Terjedelme (oldalszám) : 440
80
Vidd hírét!
  •  
  •  

Mohamedou Ould Slahi 1970-ben született Mauritániában. Ösztöndíjasként Németországban tanult egy főiskolán, majd évekig mérnökként dolgozott az országban. Tizenkét év után, 2000-ben tért vissza hazájába, ahol egy cégnél volt villamosmérnök. Hazatérése közben kétszer is őrizetbe vették – előbb Szenegálban, majd Mauritániában – és az FBI ügynökei az ún. milleniumi összeesküvéssel kapcsolatosan hallgatták ki, amelynek célja a Los Angeles-i Nemzetközi Repülőtér felrobbantása lett volna. Mohamedou mindkétszer tisztázta magát. Mégis, 2001 őszén, a szeptember 11-i amerikai terrortámadások után ismét őrizetbe vették hazájában, és újból kihallgatta az FBI. Ezt követően a mauritániai hatóságok nyilvánosan is elismerték ártatlanságát. Két hónappal később újabb idézést kapott a mauritániai rendőrségtől. Önként, saját autójával ment el rendőrségre, ahonnan már nem tért haza: 2001 novemberének végén egy CIA-repülőgéppel Ammanba szállították, ahol egy ottani börtönben hét és fél hónapig vallatta a jordániai hírszerzés, ezt követően, 2002 júliusában az afganisztáni Begrámba vitték, ahol újabb két hét kihallgatás következett, végül augusztusban harmincnégy másik rabbal együtt az Egyesült Államok kubai haditengerészeti támaszpontjára, a Guantánamo-öbölbe szállították.


Mohamedou Ould Slahit az amerikai hatóságok terrorista csoportokkal való együttműködéssel gyanúsították. A guantánamói fogolytáborban (illetve már korábban Jordániában és Afganisztánban is) számtalan megaláztatásban, fizikai és szellemi kínzásban, szexuális visszaélésben volt része. Egyetlen bűne az volt, hogy fiatalkorában kapcsolatba került németországi iszlamista csoportokkal, illetve 1991 és 1992 között tagja volt az al-Káidának, amely akkor még nem a nyugati világ ellen hirdetett dzsihádot, hanem az afganisztáni kommunista rezsim megdöntésén fáradozott (hathatós amerikai segítséggel). Mohamedou a polgárháborút követő zűrzavaros helyzetben, már 1993-ban szakított a szervezettel.

A Guantánamói-naplót Mohamedou Ould Slahi 2005 nyarán írta a guantánamói magánzárkájában egy börtönőrtől kapott jegyzetfüzetbe. A 466 oldalas írást az amerikai hatóságok szigorúan titkos anyagnak minősítették, és csak hosszas pereskedés után sikerült elérniük jogi képviselőinek, hogy a kézirat jelentősen cenzúrázott változata nyilvánosságra kerülhessen. Az anyag szerkesztését egy ismert író és emberjogi aktivista, Larry Siems végezte el, és 2015-ben megjelenhetett könyv formájában – miközben Mohamedou még mindig a CIA börtönében raboskodott. Végül 2016. október 17-én szabadult Guantánamóról, anélkül, hogy egyszer is vádat emeltek volna ellene vagy sikerült volna bármit is bizonyítani az ellene felhozott vádakból.

A Guantánamói-napló Mohamedou Ould Slahi életének szűk öt évét öleli fel, a Németországból Mauritániába való 2000 eleji hazatérésétől 2005-ig, amikor már két éve a guantánamói fogolytábor lakója volt. Szerkezetét tekintve a könyv egyetlen kitérőtől eltekintve időrendi sorrendben követi az eseményeket: a kitérő a 2002 július és 2003 február közötti időszak, amely egyből a dolgok közepébe vágva a jordániai Ammanból való távozástól a guantánamói fogvatartás nagyjából első félévének végéig tart. Az ezt követő, egyenként három fejezetet tartalmazó két rész az adott időszak előzményeit, illetve következményeit ismerteti. Mindezt Larry Siems szerkesztő bevezetője és a szerkesztéssel, illetve a lábjegyzetekkel kapcsolatos megjegyzései fogalják keretbe.

A bevezető és a (láb)jegyzetek fontos részei a könyvnek, ezek nélkül elég nehéz lenne megérteni vagy átlátni Mohamedou abszurd történetét. Ennek elsődleges oka a cenzúrázott tartalom: a könyv gyakorlatilag tele van kitakart részekkel, amelyekről az amerikai kormány úgy gondolta, hogy nyilvánosságra kerülésük sértené az érdekeit. Ez elsősorban a neveket és a nőnemű személyes névmásokat (!) érinti, vannak viszont egyéb részletek is, amelyeket az olvasó nem ismerhet meg – ezek mérete egy-egy szótól vagy félmondattól bekezdésekig vagy akár egész oldalakig terjedhet (bár utóbbira azért nincs sok példa). Mindenképpen zavaró úgy olvasni a beszámolót, hogy szinte teljesen hiányoznak belőle a nevek, de egy idő után meg lehet szokni, részben annak köszönhetően, hogy a kézirat elkészültét követő jogi eljárások vagy újságírói oknyomozások nyomán nyilvánossá váló anyagokra alapozva a szerkesztő megpróbálta lábjegyzetekben megfogalmazni a kitakart részekre vonatkozó sejtéseit, ezzel is oldva a homályos részeket. Ettől persze az olvasmányélmény még nem lesz teljes. Utóbbihoz minimum el kellene olvasni a lábjegyzetben hivatkozott jelentések és cikkek többségét is, vagy miért ne: most, hogy már szabadlábon van Mohamedou, ki lehetne adni a könyv cenzúrázatlan változatát.

Mohamedou Ould Slahi
Mohamedou Ould Slahi

Az Egyesült Államok terrorizmusellenes küzdelméről a sajtóból, különféle kiszivárogtatott hivatalos dokumentumokból vagy éppen fikciós irodalmi művekből és filmekből bőven lehet információkat szerezni. Mohamedou Ould Slahi naplója tehát elsősorban nem azért érdekes, mert sok újdonsággal szolgálna, hanem mert személyes élményeken alapszik, ami teljesen más szemüvegen keresztül láttatja ezt az egész harcot. Ő szó szerint a saját bőrén érezte, hogy milyen elszenvedni a napokig tartó alvásmegvonást, elviselni szélsőségesen hideg vagy meleg környezeti hőmérsékletet, esetleg hosszú órákon keresztül megláncolva kényszer-álldogálni, vagy éppen akaratán kívül tengervizet inni, milyen az éheztetés és a kényszer-etetés/itatás, és még sorolhatnánk. Ennek tükrében igencsak gyomorforgató az, amit a világ legnagyobb politikai hatalma a nemzetbiztonságra hivatkozva megenged(het) magának – fittyet hányva az általa oly gyakran emlegetett alapvető emberi jogokra, amelyek védelméért nemrég még háborúkat is indított. Persze, az tudomásul kell venni, hogy a terrorizmus a nyugati világ egyik legnagyobb kihívása, amely ellen a demokrácia keretei között nehéz hatékonyan választ adni. Viszont az érem másik oldalát nézve, egészen félelmetesnek tűnik az, hogy bárhol a világon egy magát demokratikusnak valló állam megbízásából csak úgy őrizetbe lehet venni embereket, majd mindenféle jogi eljárás nélkül éveken keresztül fogvatartani anélkül, hogy az ezért felelős személyeknek (rendszerint magasrangú politikai és katonai vezetőknek) tartaniuk kellene a felelősségre vonástól.

Mohamedou Ould Slahi naplóját olvasva talán azzal a legkínosabb szembesülni, hogy milyen erőteljes kontraszt van a nyugati világ legnagyobb veszélyének kikiáltott iszlám gondolkodásmód és a keresztény gyökereken nyugvó nyugati értékrend között. Példaértékű és figyelemre méltó, hogy ez a férfi – akit gyakorlatilag egyik napról a másikra fosztottak meg az addigi életétől – nem gyűlölködik fogvatartóival szemben, hanem minden szenvedése és megpróbáltatása ellenére is legfeljebb méltatlankodva és értetlenkedve próbálja megfejteni, hogyan történhetett mindez vele. Azt hiszem érdemes lenne ezen elgondolkodni akkor, amikor zsigerből elutasítunk mindent, ami más, ami a mi világnézetünken kívül esik – miközben rendíthetetlenül meg vagyunk győződve kultúránk felsőbbrendűségéről.


Vidd hírét!
  •  
  •