Címke: Forrás-nemzedék

Kozma Mária írónő 63 éves

63 éves az erdélyi magyar kortárs irodalom kiemelkedő alakja, a Csíkszeredában élő és alkotó írónő, Kozma Mária. Az 1970-es években a Forrás-nemzedék tagjaként ismertté lett író máig megőrizte újszerűségét, frisseségét, regényei és elbeszélései történelmi múlt és jelen emberi kapcsolatait boncolgatják, sokszor lélektani mélységekig hatolva. Könyvszerkesztői munkássága sem kevésbé jelentős: több száz könyv gondozása és kiadása fűződik a nevéhez.

A “lemeztelenített” költő: Szilágyi Domokos

Szilágyi Domokos, aki II. világháború utáni erdélyi magyar irodalom kiváló költője, a Forrás-nemzedék tagja volt, most lenne 73 éves. Számottevő értéke ellenére versei alig ismertek az olvasók körében. Költészetének egyik vetülete a léttel viaskodó, létet faggató, a modern élet, a kisebbségi lét problémáira választ kereső költészet, másik a gyerekversek tiszta, csengő világa. Tragikus életének utó-tragédiája, hogy besúgóként ismertebb lett…