Ungvári Tamás: Bűnbeesés után (részlet)

Vidd hírét!
  •  
  •  

Ungvári Bűnbeesés után című kötete a két világháború közötti Európa kulturális történetét vázolja fel emberi sorsok tükrében. Az elbeszélés gyújtópontjában a Molotov–Ribbentrop-paktumként ismert halálos ölelkezés áll, mely Európa eladdig ismeretlen mélységű bűnbeesését vonta maga után. A sztálini és a hitleri diktatúra kézfogója az uralkodó eszmék összeomlásával járt. 1939 augusztusában az európai értelmiség nemcsak fizikailag, hanem szellemi értelemben is hontalan lett: a diktatúrák váratlan szövetsége megroppantotta az ideológiai axiómákat. Az antifasizmus élén menetelő kommunistákat e paktum erkölcsi hitelüktől fosztotta meg, ha ugyan a moszkvai kirakatperek után maradt még morális tőkéjük.


[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml backgroundcolor=FFFFFF showflipbtn=true pagenumber=2 documentid=110706171056-1b441f17532e45eaaa1b93189619386e docname=ungvari-tamas-bunbeeses-utan username=olvasoterem loadinginfotext=Ungv%C3%A1ri%20Tam%C3%A1s%3A%20B%C5%B1nbees%C3%A9s%20ut%C3%A1n%20(r%C3%A9szlet) showhtmllink=true tag=bunbeeses%20utan width=700 height=495 unit=px]


Vidd hírét!
  •  
  •