Hisham Matar: Egy eltűnés anatómiája

Írta : Hisham Matar
Eredeti cím : Anatomy of a Disappearance
Eredeti kiadás : 2011
Magyar cím : Egy eltűnés anatómiája
Fordította : Tóth Tamás Boldizsár
Kiadó : Animus Kiadó
Recenzált kiadás éve : 2013
Terjedelme (oldalszám) : 223
90
Vidd hírét!
  •  
  •  
  •  

Hisham Matar 1970-ben született New Yorkban, líbiai szülők gyermekeként. Korai gyermekkorát Tripoliban, Líbiában töltötte szüleivel. Ezen évek tapasztalatai szolgáltatták első regénye, a Férfiak földjén témáját és eseményeit. 1979-ben, politikai okokból Kairóba menekülnek, Hisham és testvére itt folytatják tanulmányaikat, majd Hisham Londonba megy továbbtanulni, épitészeti egyetemet végez. Londoni évei alatt, 1990-ben, politikai okoból elrabolják édesapját. Ez pedig második könyvének alaptémája. És bár az író bevallása szerint ez nem önéletrajzi regény, mégis kellően önéletrajzi ihletésű, akárcsak a Férfiak földjén.


Az Egy eltűnés anatómiája eseményeit a kis Núri meséli el az olvasónak, egyes szám első személyben. A család Kairóban éli gazdag emigráns életét, édesapja ugyanis az elűzött király száműzött miniszetere. A még kisfiú Núri édesanyja váratlan és titokzatos halála után magára marad gyászoló apjával, aki egyszeriben még távolibbnak és elérhetetlenebbnek tűnik számára, mint korábban. Bár Núri igyekszik megismerni édesapját, és a barátságára vágyik, mégis egy adott ponton riválisává válik, amint az elveszi Monát, a fiatal, gyönyörű és eszes angol lányt, akibe elsőként ő szeret bele, igazi odaadó, kamasz-szerelemmel. Innentől kezdve a Monához füződő érzelmei még kuszábbá és fájdalmasabbá válnak, kettejük különös viszonya pedig igazi gyötrelem Núri számára. Mona iránti szerelme válik élete központi témájává, egészen addig a napig, amig édesapját el nem rabolják. E váratlan eseményre sem előjel, sem magyarázat nem volt, Núri életét pedig végérvenyesen megváltoztatta. Még kisfiúként kell szembenéznie ezzel a veszteséggel, de egy életen át magával cipeli a terhét. Immáron szülők nélkül, tele fájdalommal és bizonytalansággal, magára marad egy büszkeségében megsértett angol lánnyal, akihez továbbra is kimondhatatlan és tisztázatlan érzelmek fűzik. Monához fűződő érzelmei azonban háttérbe szorulnak és némiképp megváltoznak apja eltűnésével.

Az Egy eltűnés anatómiája központi témája az apa eltűnése – ez azonban csak egy mozzanat, a regény maga nem más, mint az eltűnés hatása a szereplőkre, különösen a kis Núrira. A regényben tulajdonképpen a kis Núri magányos felnőttéválását, érzelmei kavalkádját, és apja utáni eredménytelen kutatását követhetjük nyomon, különösebb cselekmény, vagy váratlan fordulatok nélkül. Az édesapa pedig a regény végére sem kerül elő (ahogyan Hisham Matar édespja sem került elő a mai napig sem) ám a főhősünk soha nem adja fel a reményt.

A könyv számos szempontból hasonlít az író előző regényére, a Férfiak földjénre, én pedig nem tudom, de talán nem is akarom összehasonlítás nélkül, önmagában tárgyalni. Ebben valószínűleg közrejátszik az a tény is, hogy míg a két regény megírása között 5 év telt el, magyar kiadásukban csupán fél év, így még nehezebb elvonatkoztatni az előzőtől. Rengeteg hasonlóság van a két regény között, ez a második számomra egy picit mintha az előző folytatása lenne, annak ellenére, hogy két teljesen különböző regényről van szó. Ami a hasonlóságokat illeti, mindkét regényben a politikai pályafutású apa és felesége egyetlen gyermeke, a kisfiú meséli el a történteket, egyes szám első személyben. Továbbá, a családi felállás azonos: a háztartásbeli feleség rejtélyes betegsége, ki nem mondott depressziója, kisfiához füződő furcsa viszonya, valamint a politikai pályafutású, autoriter apa, aki néha el-el tűnik otthonról napokra, és aki kissé hűvös, távolságtartó az utána áhítozó kisfia számára.

A szerző: Hisham Matar (fotó: AP)

Mindkét regény alappillére a politikai elnyomás és az eltűnt személyek témája, Matar pedig nagyszerűen mutatja be ezen eseményeket – családregénybe burkolva. A történet mindkét esetben azonos, a nézőpont változik. Lényeges különbség, hogy míg a Férfiak földjénben Szulejmán, a mesélő kisfiú inkább passzív szemlélő, aki nem igazán érti a körülötte zajló eseményeket, addig Núri a regény aktív cselekvője. Továbbá Matar első regénye lényegében egy gyermeki szemmel látott politikai helyzet, az Egy eltűnés anatómiája azonban majdnem ugyanazon eseményeknek az érzelmi oldalát, érzelmi megküzdését, feldolgozását tárja az olvasó elé. Ebben a regényben nemcsak nagyobb hangsúlyt fektet az író az érzelmek bemutatására, de sokkal szebben, finomabban és árnyaltabban ki is dolgozza azokat, irásmódja az előző regényhez képest kiforrottab, kifinomultabb és magával ragadóbb. A regény nem tartalmaz váratlan fordulatokat vagy eseménydús cselekményt, erőssége az érzelmek finom kidolgozásán, illetve a kimondatlan dolgok leírásában rejlik.

Mindezek ellenére a regény számomra mégsem volt annyira hatásos, mint az előző, ugyanakkor még inkább megkedveltem az írót, és írói stílusát. A kiváncsi olvasónak meleg szívvel ajánlom Matar mindkét könyvét, és bár két teljesen különálló regényről van szó, véleményem szerint sorrendben olvasva azonban teljesebb képet nyújtanak Matar írásmódjáról, stílusáról.


Vidd hírét!
  •  
  •  
  •