Yaa Gyasi: Hazatérés

Írta : Yaa Gyasi
Eredeti cím : Homegoing
Eredeti kiadás : 2016
Magyar cím : Hazatérés
Fordította : Csuhai István
Kiadó : Libri Kiadó
Recenzált kiadás éve : 2017
Terjedelme (oldalszám) : 423
87
Vidd hírét!
 
 

Effia a mai Ghána területén található Fantiföld egyik falujában születik egy baljós éjszakán, amikor a közeli földeken tűzvész söpör végig. Anyja, Maamé, akit fanti harcosok raboltak el falujából, a lány születése után – kihasználva a tűzvész okozta zűrzavart – megszökik, hátrahagyva gyermekét. Visszatér szülőföldjére, ahol egy ashanti harcos harmadik felesége lesz. Újabb kislánya születik, akit Esinek neveznek el.

Effiát apja első felesége, Baaba neveli – mostohaként bánva vele. Amikor nővé érik, egy angol katonához, a Cape Coast-i erőd parancsnokához megy férjhez, aki az Aranyparton virágzó rabszolga-kereskedelem egyik irányítója. Ebben az időben Afrika nyugati részén dúl a háború, egyrészt a fanti és ashanti nemzetségek között, másrészt a brit gyarmatosítók és a rabszolga-kereskedelem ellen. Esi a háború áldozataként kerül fanti harcosok fogságába, akik a fehér rabszolga-kereskedőknek adják tovább. Ott raboskodik a Cape Coast-i erődben, és anélkül, hogy tudomása volna alig pár évvel idősebb nővére létezéséről – és fordítva: nővérének az ő létezéséről –, eladják rabszolgának az Egyesült Államokba. Kettejük sorsa talán már születésük pillanatában megpecsételődött, mégis összeköti őket egy láthatatlan szál, ami végigkíséri utódjaik életét is.

A testvérpár párhuzamos élettörténetével indul a ghánai születésű amerikai írónő, Yaa Gyasi regénye, a Hazatérés. A két szálon futó cselekmény a két lány – Effia és Esi – és leszármazottaik történetét meséli el hét generáción keresztül, az 1700-as évek második felétől napjainkig. Családregény és történelmi regény egyben, bár szerkezete és történetvezetése kissé rendhagyó: minden fejezet egy-egy személyről szól (a fejezet címe az illető nevét viseli), és sokkal lazább a kapcsolat a fejezetek között, mint általában a regények többségében. Vannak ugyan visszautalások a korábbi fejezetekben (fő)szereplő felmenőkre, sőt némelyikük szereplőként is megjelenik egy-egy későbbi fejezetben, a Hazatérés mégis igazából tizennégy élettörténetből áll össze, amelyek párhuzamosan futnak, egymástól több ezer kilométerre, hogy majd a jelenben összeérjenek – talán azért, mert a vér és az otthon hívó szava mindennél erősebb.

Ezekből az élettörténetekből nagyon sok minden kirajzolódik. Nyomon követhetjük Nyugat-Afrika társadalmi viszonyainak alakulását a törzsi háborúktól és gyarmatosító birodalmaktól egészen azok felbomlásáig és az országok (jelen esetben elsősorban Ghána) függetlenedéséig, de lepereg szemünk előtt az Egyesült Államok történelmének jelentős része is, amelyben mély – máig élő, és csak látszólag begyógyult – sebeket hagyott a rabszolgatartás és az ellene folytatott küzdelem, a rabszolgaság eltörlése és az azt követően máig fennmaradó faji előítéletesség. Amerika ennek köszönhetően is vált azzá amivé, pozitív és negatív értelemben egyaránt, és Afrika sem tud elszakadni ezektől a történésektől.

Bár a szerző kiváló érzékkel mutatja be a főbb történelmi sarokpontokat és változásokat mindkét kontinensen, a könyv szerkezeti felépítéséből adódóan csak úgy átsuhan két és fél évszázadon, és nincs ideje hosszasabban elidőzni szinte sehol. Súlyos mondanivalóval bíró gondolatokat fogalmaz meg, de nincs lehetőség túlságosan elmerülni egyetlen témában sem. Utóbbiak mintegy mozaikdarabokként villannak fel, és csak a közös témakör, a rabszolgaság fogja őket keretbe. És talán ez volt a legnagyobb hiányérzetem a regénnyel szemben, hogy azt éreztem, annyi mindenről szeretne szólni, hogy kevés ehhez az alig több mint négyszáz oldal.

A szerző: Yaa Gyasi (fotó: Michael Lionstar)
A szerző: Yaa Gyasi (fotó: Michael Lionstar)

Az időnként felbukkanó hiányérzetemet viszont bőven kárpótolja azzal, ahogyan a szerző képes bánni az emberi lélek legfinomabb rezdüléseivel is. Tizennégy szereplőt vonultat fel ebben az időutazásban, tizennégy különböző, többnyire kiszolgáltatottságtól áthatott élethelyzetben, függetlenül attól, hogy éppen melyik kontinensen követi nyomon szereplői életét. Egyik oldalon a rabszolga-kereskedelem borzalmai és a lelkiismeret szava elől való menekülés, a súlyos családi örökség terhe, az önkéntes száműzetés során elszenvedett kitaszítottság, a megbélyegzettség okozta magány; a másik oldalon az alabamai gyapotültetvény pokla, a szabad élet hamar tovatűnő szemfényvesztése, a mondvacsinált okok miatt megítélt kényszermunka, a nagyváros hiú ábrándjai, a drogtanyák nyomora, a szabad emberként is állandóan felbukkanó megvetés – ez jut részesedésül Yaa Gyasi hőseinek.

Tizennégy szereplő, tizennégy különböző egyén és lelkivilág, a bennük rejtőző fájdalom és öröm, a küzdeni akarás és beletörődés, a tudásvágy és misztikum táplálja a regényt, és tesz tanúbizonyságot arról, hogy a nyugati civilizációnak mekkora felelőssége van Afrika évszázadok óta tartó testi és lelki kizsákmányolásában. A sokszor megrázó jeleneteket, hősei mérhetetlen szenvedését és fájdalmát képes lírai finomságú megfogalmazásokkal oldani. Úgy szembesít a kőkemény igazsággal, hogy egyetlen szavával sem vádol senkit. Ő csak tolmácsolja hősei érzéseit, gondolatait, álmait, az olvasón pedig elhatalmasodik egy nyugtalanság, egy szégyenérzet az évszázados bűnökért, amelyekért közvetlenül nem felelős. És az egész regény súlya akkor lesz nyomasztó, amikor tudatosul bennünk, hogy a rabszolgaság nem régmúlt idők lecsengett dallama, hanem napjaink egyik létező és megoldatlan problémája. Más eszközökkel, de ugyanannyi fájdalmat, megalázottságot és kiszolgáltatottságot eredményezve. Amely fölött ugyanúgy szemet huny a „civilizált” nyugati világ, mint tette pár évszázadon keresztül.


Vidd hírét!