Megjelent az ‘A Romanovok utolsó napjai’

Helen Rappaport: A Romanovok utolsó napjai (Helikon, 2019)
Vidd hírét!
  •  
  •  

A Helikon Kiadó gondozásában megjelent Helen Rappaport brit történész A Romanovok utolsó napjai című kötete, amelyben II. Miklós és családja utolsó tizenhárom napjának, utolsó óráinak, utolsó perceinek hátborzongató történetét leveníti fel, alaposan megvizsgálva az orosz vezetés és a jekatyerinburgi bolsevikok kapcsolatát és felelősségét a kivégzésben. Mint ismeretes, ez az aljas és kegyetlen gyilkosság vetett véget a 300 éves Romanov-uralomnak.


1918. július 4-én új parancsnokot neveztek ki a szigorúan őrzött, jekatyerinburgi Ipatyjev-ház élére. Jakov Jurovszkijnak hívták, s az ő feladata volt, hogy végleg megoldja a cári család kérdését, amely egyre több gondot okozott a bolsevik vezetésnek. Tizenhárom nappal később Jurovszkij parancsára, de minden bizonnyal Moszkvából – Lenintől és Szverdlovtól – érkező utasításra egy alagsori szobában kivégezték II. Miklós volt cárt, a feleségét, Alekszandra Fjodorovnát, négy lányukat, a trónörökös Alekszejt és a még velük lévő szolgáikat.

Helen Rappaport: A Romanovok utolsó napjai (Helikon Kiadó, 2019)
Helen Rappaport: A Romanovok utolsó napjai (Helikon Kiadó, 2019)

A történetet már sokan megírták, Rappaport könyve mégis különleges. Soha senki nem tárta fel még ilyen meggyőzően az uráli bolsevikok és a moszkvai vezetés kapcsolatát – miután a hivatalos orosz történetírás ma is azt tartja, hogy a gyilkosságra sem Lenin, sem bárki az új szovjet-kommunista kormány vezetői közül nem adott utasítást, és főleg nem a cárné, a lányok, a kiskorú Alekszej és a szolgák megölésére. Soha senki nem írta meg ilyen percnyi pontossággal a kivégzés minden hátborzongató részletét – felkutatva minden létező beszámolót az utolsó órákról. És soha senki nem ábrázolta még ennyire árnyaltan az utolsó orosz cárnak, feleségének, lányainak és beteg fiának személyiségét – minden hibájukkal, de ugyanakkor azzal a méltósággal együtt, ahogy sorsukat viselték.

Helen Rappaport brit történész két nagy témája az orosz Romanov-család és a brit Viktória királynő. Minden könyve elmélyült kutatómunka eredménye, ugyanakkor az írónő személyes, gyakran szenvedélyes érzéseit is feltáró, regényes beszámoló jelentős történelmi alakokról (vagy épp a történelem áldozatairól), akiknek ő a lelkét is szeretné megismerni. Magyarul korábban a Romanov nagyhercegnők életét végigkísérő könyve jelent meg A négy nővér címmel.

Rappaport mostani könyve a precíz, de egyben érzelmekkel telített történetírás remekműve. Magyarul Kovács Lajos fordításában látott napvilágot, keménytáblával, védőborítóval.


Vidd hírét!
  •  
  •