Zimbabwe regényirodalma régen és most

Vidd hírét!
  •  
  •  

Az Afrika hangjai egy olyan különleges irodalmi előadássorozat, mely a Magyarországon napjainkban alig ismert afrikai irodalmakat hivatott bemutatni. Az első években a magyarul megjelent köteteken keresztül invitálta az érdeklődőket az afrikai irodalom alapfogalmainak, főbb problémáinak és klasszikus nagyjainak megismerésére, hogy a továbbiakban már egy könnyen tájékozódó, az afrikai irodalmakat jól ismerő közönség számára hozhassa el a kortárs afrikai irodalom nagyjait.


Az előadások havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre. Az előadássorozat harmadik évadának következő előadását Kármán Marianna Afrika-kutató tartja Zimbabwe regényirodalma régen és most címmel. Az előadásra március 13-án 18 órakor kerül sor az Országos Idegennyelvű Könyvtárban. Az est során két író regényét ismerhetik meg az érdeklődők és ezeken keresztül a zimbabwei regényirodalmat is. Az első Charles L. Mungoshi Ahol az eső későn érkezik c. regénye, amelynek főhőse, Lucifer, nagy útra készül, ezért el kell hagynia hazáját, Rhodesiát s ezen belül a szigorú törzsi szabályok szerint élő családját. Búcsúja családjától – a regény tulajdonképpeni “cselekménye” – furcsa erjedést idéz elő Luciferben és a családtagokban egyaránt. Valamennyiüknek szembe kell nézni valamilyen formában egymással és saját életükkel, tisztázniuk kell saját helyzetüket a világban, amelyben élnek, arra kényszerülnek, hogy az ősi tradíciókat öntudatosan vállalják hogy megtagadják.

Lucifer a tagadást választja, egész valójával új élete felé fordul, és  a boszorkányokkal, babonákkal, véres előítéletekkel, bosszúért lihegő ősökkel népes rhodesiai tájaktól és családjától eztán nemcsak a távolság választja majd el. De aki nemet mond a babonákra és az ősi hitvilágban gyökerező, valóban félelmetes világra, nem biztos, hogy csak értéktelen tartalmakat tagad meg. Az értelmetlen, sokszor kegyetlen törzsi rendszabályokban való mágikus hit mögül olyan értékek bukkannak elő, melyeknek öntudatos, a visszahúzódó elemektől mentes felszínre hozatala és fegyverré kovácsolása az elnyomott, embertelen körülmények között élő négerség reménye lehet egy jobb, emberhez méltóbb életre.

A második bemutatásra kerülő kötet J. Nozipo Maraire levélregénye, a Zenzele. A zimbabwei írónő regénye tizenkét levélből áll. Mindegyiket egy rhodesiai-zimbabwei fekete asszony írja a lányának, aki Amerikában tanul. A levelek önéletrajzi ihletésűek, hiszen a főszereplő Zenzele, aki átkelt az óceánon, hogy egyetemre járhasson, életkorban is, mentalitásban is, életsorsban is sokban hasonlíthat az írónőhöz, aki a Harvardon tanulta ki az idegsebészetet.

A levélregényből így a szerző családjának a története bontakozik ki, egyszerre egzotikusan – hiszen mit tudunk mi a hagyományos szerkezetű afrikai családról? – s egyszerre végtelenül ismerősen, hiszen minden családban működik és hat a vonzás és taszítás rendszere, a gyerekek lázongása a fennálló hierarchia ellen, s a szülők becsvágya, hogy a gyermekeik jobban éljenek, mint ők. Zenzele anyja bölcs asszony: ő is azt akarja, hogy a gyerekei jobban éljenek, de ugyanakkor tudja, hogy az eredet és a hagyományok ismerete nélkül és azoktól elszakadva nem létezik boldog és teljes emberi élet. A legjobb módszert választja hát: nem irányít, nem nevel, nem követelőzik – csupán leírja, közli a lányával mindazt, amit a családról, az afrikaiságról fontosnak tart, s a gyermekére bízza, mit kezd vele.

A bemutatásra kerülő regények megtalálhatók az OIK gyűjteményében; Mungoshi könyve a Magvető Könyvkiadónál jelent meg 1979-ben, míg a Zenzele a Kávé Kiadó gondozásában jelent meg 1997-ban. Mindkettő fellelhető antikváriumokban is.


Vidd hírét!
  •  
  •